ตอนที่1 แนะนำการใช้งาน Platform Innovation

ตอยที่2 วิธีสมัครการใช้งาน Platform Innovation