ทำแบบฟอร์มที่บันทึกลายเซ็นได้ (Signature Pad)

ลองกรอกแบบฟอร์มพร้อมเซ็นชื่อด้านล่างครับ

ชื่อ - นามสกุล :
ลายเซ็น :
โปรดเซ็นชื่อที่ช่องว่างด้านล่าง [ ลบลายเซ็น ]


ไฟล์รูปลายเซ็นในระบบ
ผู้สนับสนุนระบบทำ SEO