รับเขียนโปรแกรมขายตรง,โปรแกรมขายตรงซื้อขาด,บริการเว็บไซต์ MLM ,เว็บขยายสายงาน ,เว็บเครือข่าย ,เว็บขายตรง ,โปรแกรมขายตรง, เว็บแม่ทีม
logo

Free Image Hosting

Free Image Hosting

ทดลองระบบโปรแกรมขายตรงและ

เว็บขยายสายงาน 6 ขั้นตอนง่ายๆในการใช้งาน
พบกับตัวช่วยเหลือการใช้งานอัจริยะ ไอคอนนี้ Image result for ไแคอนที่ช่วย
แนะนำการใช้งานทุกขั้นตอนอย่างละเอียด ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน

ทดสอบระบบส่วน Admin

User. 707 Pass. 707

More info

ทดสอบระบบส่วนสาขา

User. 999 Pass. 999

More info

ทดสอบระบบส่วนสมาชิก

User. 00001 Pass. 9865

More info

ทดสอบเว็บขยายสายงาน

ระบบ Admin

User. admin Pass. p12345678

More info

ทดสอบเว็บขยายสายงาน

ระบบ Member

User. peemcoffee Pass. 1313700768p

More info

ตัวอย่างเว็บขยายสายงาน

ระบบครบครัน

More info

ระบบเว็บไซต์ Directory (เว็บโฆษณา) 7 ภาษา

 

 

adonline

 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยถึงแนวโน้มของการใช้งบโฆษณา ได้มีการเปลี่ยนจากการใช้สื่อโทรทัศน์สู่สื่อออนไลน์ โดยระบุเป็นสื่อใหม่ที่มีบทบาทเพิ่มทั้งในด้านประชาสัมพันธ์และช่วยหารายได้ให้แก่ธุรกิจขนาดใหญ่รวมถึง SME และคาดว่าปี 2559 นี้เงินจะสะพัดถึง 1.5 หมื่นล้านบาท และเติบโตร้อยละ 40-52

สื่อโฆษณาของประเทศไทยกำลังอยู่ในระยะเริ่มต้นเปลี่ยนผ่านจากการใช้งบประมาณส่วนใหญ่ผ่านสื่อโทรทัศน์ มาสู่การกระจายงบประมาณยังสื่อโฆษณาออนไลน์ โดยผู้ประกอบการที่ใช้งบประมาณโฆษณาออนไลน์ในระดับสูง เป็นกลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม กลุ่มยานยนต์ และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งมีโจทย์ทั้งการสร้างประสบการณ์และการมีส่วนร่วมจากลูกค้า การสื่อสารสองทางระหว่างผู้ประกอบการและลูกค้า รวมถึงการวัดผลความสำเร็จของโฆษณาได้อย่างชัดเจนอีกด้วย ซึ่งสื่อโฆษณาออนไลน์นั้นสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวมีการโยกงบประมาณมาสู่สื่อโฆษณาออนไลน์มากขึ้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังระบุอีกว่า บทบาทของสื่อออนไลน์มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากการที่เป็นเพียงช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการและลูกค้าเป็นหลัก แต่กำลัง “ขยายมาสู่การเป็นช่องทางการสร้างรายได้” สำหรับผู้ประกอบการในหลากหลายกลุ่มธุรกิจมากขึ้น โดยครอบคลุมตั้งแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ ไปจนถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก หรือ SME ซึ่งส่งผลให้เม็ดเงินโฆษณาออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว และสัดส่วนเม็ดเงินโฆษณาออนไลน์เปรียบเทียบกับเม็ดเงินโฆษณาโดยรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

โดยในปี 2559 นี้ “ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เม็ดเงินโฆษณาออนไลน์ น่าจะมีมูลค่า 13,800-15,000 ล้านบาท ซึ่งเติบโตร้อยละ 40-52 จากปี 2558”

ทั้งนี้ เจ้าของพื้นที่สื่อโฆษณาออนไลน์มีแนวโน้มพัฒนาสื่อโฆษณาของตนเองให้สามารถตอบโจทย์ผู้ประกอบการได้อย่างครบวงจรมากขึ้น และสามารถดึงดูดเม็ดเงินโฆษณาได้หลากหลายรูปแบบ

นอกจากนี้ เจ้าของพื้นที่สื่อโฆษณาออนไลน์มีแนวโน้มที่จะใช้ประโยชน์จากการมีฐานข้อมูลผู้ใช้งานจำนวนมากขยายบทบาทมาสู่การเป็นผู้ให้บริการพื้นที่ในการทำธุรกรรมอย่างครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการมากขึ้น และการเป็นผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่เนื้อหาดิจิตอลต่างๆ สำหรับผู้สร้างสรรค์เนื้อหาดิจิตอล รวมถึงสร้างรายได้จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไปด้วยบริการต่างๆ เช่น ขายสินค้า ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น และบริการอื่นๆ เป็นต้น

 

 

ระบบเว็บไซต์ Directory (เว็บโฆษณา) 7 ภาษา
ราคา 15,900 บาท ทำธุรกิจลงโฆษณา ตั้งแพ็คเกจได้

ระบบชำระเงินได้หลายช่องทาง

Free Image Hosting ;

Free Image Hosting

Free Image Hosting

 

ดูตัวอย่างระบบระบบเว็บไซต์ Directory (เว็บโฆษณา) 7 ภาษา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...

อีเมล์ seotools.asia@gmail.com ID Line: punkpanghon โทร.062-0907870

บริการรับวางระบบพร้อมให้คำปรึกษาธุรกิจขายตรง

โปรแกรมขายตรงของเรารองรับทุกอุปกรณ์

Image result for รองรับมือถือ

Package1 แผนธุรกิจแบบยูนิเลเวล ราคา 15,000 บาท

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

Free Image Hosting
www.narulife.com www.changshavy-th.com www.herbline.biz

 

โปรแกรม MLM มีประโยชน์กับการตลาดอย่างไร

นำเสนอธุรกิจ MLM

 โปรแกรม MLM มีโซลูชั่นการทำงานที่เหมาะและจำเป็นต่อธุรกิจเครือข่ายขายตรง สามารถจัดการกับงานหลากหลายประเภท อย่างเช่นการคำนวณค่าคอมมิชชั่น การลงทะเบียนพนักงาน และอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นสำหรับการให้บริการที่ดีขึ้น ควรเลือกโปรแกรมเ MLM ที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของคุณในตลาด
     โปรแกรม MLM (Multi level marketing) มีการพัฒนากันอย่างมากมาย ในทศวรรษผ่านมาได้มีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดและของบริษัทใหม่ๆ และเกือบทุกบริษัทที่ประสบความสำเร็จได้มีการใช้งานโปรแกรม MLM ที่ดี ตอบสนองคุณลักษณะมากมายในการดำเนินธุรกิจของพวกเขา แม้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะใช้สิ่งใหม่ๆในองค์กร แต่หลังจากใช้โปรแกรม MLM ที่ดีที่สุด บริษัทสามารถวัดการเติบโตได้อย่างง่ายดาย การโฆษณาหลายระดับมีการเติบโตตามมาตรฐานของข้อมูล ช่วยให้ง่ายต่อการกำหนดทิศทางและปริมาณของโฆษณาในบริษัทนั้นๆ

     ก่อนหน้านี้การเขียนโปรแกรม MLM เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและมีความซับซ้อน ด้านการจัดการและคู่มือการใช้งานก็ยังเป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้ ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นผลเสียมากมายสำหรับบริษัทที่ต้องการความเชื่อถือจากลูกค้า แต่ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเหลือเหล่าบรรดาโปรแกรมเมอร์ทั้งหลายให้สามารถเขียนและพัฒนาโปรแกรม MLM ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การแสดงผลมีหลายระดับและมีข้อจำกัดน้อยลง

     เครื่องมือสำหรับธุรกิจขายตรงเป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดการและเชื่อมต่อฟังก์ชันการทำงานหลักทั้งหมดในองค์กรตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้าย ประโยชน์หลักๆของโปรแกรมคือการเข้าถึงฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ค้นหาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กรได้ มีการแบ่งแยกระดับการทำงานอย่างชัดเจนในองค์กรและช่วยแสดงผลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

     ในธุรกิจเครือข่ายขายตรง แม้ว่าจะมีสินค้าหรือแผนการตลาดที่แตกต่างกัน แต่บริษัททั้งหมดจะประสบความสำเร็จได้ด้วยการจัดการที่ดีและหนึ่งในการจัดการที่ดีก็คือการจัดการกับฐานข้อมูลที่ดี ดังนั้นหากคุณเลือกใช้งานโปรแกรม MLM ที่ดี เหมาะสมกับธุรกิจของคุณแน่นอนว่าผลลัพธ์ก็ย่อมออกมาดีที่สุดด้วยเช่นกัน และโปรแกรมที่ดีที่สุดก็สามารถเพิ่มพลังทางธุรกิจของคุณได้อย่างแน่นอน