ตัวอย่างโฆษณาลูกค้าเพจ Facebook
ที่เที่ยวยอดฮิตเมืองเชียงใหม่
https://www.facebook.com/groups/742208559572876/
ร้านเอชเจนมสด
https://www.facebook.com/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%94-109430970458331/?modal=admin_todo_tour
ร้านดอกไม้ดวงเดือน
https://www.facebook.com/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-111898953544105/?modal=admin_todo_tour
รับสร้างโกดังทั่วประเทศ
https://www.facebook.com/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-122492872477617/?modal=admin_todo_tour
สูตรขนมเบื้องไทย
https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-114251036640651/?modal=admin_todo_tour
มังคุดทิพย์พังงา
https://www.facebook.com/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2-121719589221946/?modal=admin_todo_tour
Snow boots รองเท้าบูท
https://www.facebook.com/Snow-boots-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%97-124013132324492/?modal=admin_todo_tour
Angel Clinic - แองเจิ้ล คลินิกเวชกรรม
https://www.facebook.com/Angel-Clinic-122758262450838/?modal=admin_todo_tour
เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า แฟชั่นเกาหลี นำเข้าพร้อมส่ง ไม่ตกเทรนด์
https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5-%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C-118138226249824/?modal=admin_todo_tour
รถเด็ก รถแบตเตอรี่ราคาถูก
https://www.facebook.com/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81-109700397098299/?modal=admin_todo_tour